Grupa Devillé SA

DIF Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 11

61-021 Poznań

tel. +48 61 650 7500

fax. +48 61 878 0029

Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000038501, kapitał zakładowy: 3 155 000,00 PLN

REGON: 639823356, NIP: 778-13-83-412